Nieuws

Multilaterale ADR-overeenkomsten gepubliceerd

Datum: 29-02-2016

In de Staatscourant zijn de multilaterale ADR-overeenkomst M284, M285 en M286 gepubliceerd. Deze zijn op 1 februari jl. door Nederland ondertekend, en zijn geldig tot 1 januari 2017.
De M284 betreft het vervoer van viskeuze vloeistoffen die eveneens schadelijk zijn voor het milieu indien ze vervoerd worden in houders die niet groter zijn dan 5 liter.

op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR, betreffende het vervoer van viskeuze vloeistoffen die eveneens schadelijk zijn voor het milieu indien ze vervoerd worden in houders die niet groter zijn dan 5 liter

1. In afwijking van de voorschriften van het ADR zijn viskeuze vloeistoffen die eveneens schadelijk zijn voor het milieu, maar voldoen aan alle overige criteria in 2.2.3.1.5, niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR, indien ze worden vervoerd in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen die een grootste netto hoeveelheid per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 liter of minder bevatten, onder voorwaarde dat de verpakkingen voldoen aan de algemene voorschriften van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot en met 4.1.1.8.

2. Deze Overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze Overeenkomst ondertekend hebben. Indien deze Overeenkomst voor die datum wordt ingetrokken door één van de ondertekenaars, dan blijft in dat geval deze Overeenkomst alleen van kracht op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze Overeenkomst* hebben ondertekend en niet ingetrokken hebben.
De M285 betreft het vervoer van apparaten die cellen en batterijen bevatten.

Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR betreffende het vervoer van apparatuur die cellen en batterijen bevatten

1. In afwijking van de bepalingen van de laatste zin van paragraaf 3 van verpakkingsinstructie P909 in randnummer 4.1.4.1, mag apparatuur die lithiumcellen en batterijen bevatten en toegewezen aan UN-nummers 3090, 3091, 3480 of 3481, en ter vernietiging of recycling worden vervoerd, ongeacht hun omvang, onverpakt of op pallet ten vervoer worden aangeboden als de cellen of batterijen een gelijkwaardige bescherming wordt geboden door de apparatuur waarin deze zich bevinden.

2. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst niet hebben ingetrokken.
De M286 betreft de beperking om te rijden door tunnels.

op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR, betreffende de beperking om te rijden door tunnels

1. In afwijking van de voorschriften van paragraaf 1.9.5.3.6 van het ADR zijn de verkeersbeperkingen in tunnels niet van toepassing op het gebruik van gevaarlijke stoffen, die in de eerste positie zijn ingedeeld van UN-nummers 2814 en 2900 in Tabel A van hoofdstuk 3.2 en evenmin op de UN-nummers 3077 en 3082.

2. In aanvulling op de voorgeschreven aanduidingen dient de afzender in het vervoerdocument te vermelden:

“Vervoer overeenkomstig randnummer 1.5.1 van het ADR (M 286)”.

3. Deze Overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze Overeenkomst ondertekend hebben. Indien deze Overeenkomst voor die datum wordt ingetrokken door één van de ondertekenaars, dan blijft in dat geval deze Overeenkomst alleen van kracht op het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die deze Overeenkomst* hebben ondertekend en niet ingetrokken hebben.

 

ADR instructiekaart beschikbaar

Datum: 04-02-2015

De nieuwe ADR instructiekaart ( ook wel gevarenkaart genoemd) versie 2015 voor de chauffeurs in het wegvervoer gevaarlijke stoffen is beschikbaar:

Nederlands: klik hier.

Engels: klik hier.

Duits: klik hier.

 

ADR veiligheidsadviseur voor de Eigen rijder.

Datum: 01-02-2015

Het nieuwe jaar is een maand oud. Tijd voor het opmaken van de ADR jaarverslagen over het afgelopen jaar. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen dient de vervoerder over een veiligheidsadviseur te beschikken. Ook de Eigen rijder ontkomt daar niet aan. Maar nog steeds wordt door veel rijders en opdrachtgevers aangenomen dat onder de verantwoordelijk van de opdrachtgever gereden kan worden. En dat kan tot hoge boetes leiden.

De wetgeving is er duidelijk over. Iedereen die deel uit maakt van de gevaarlijke vervoersketen dient te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. De eigen rijder en de opdrachtgever zijn ieder een juridisch andere rechtspersoon. Het ontbreken van een ADR veiligheidsadviseur kan tot een boete van € 5.000,- leiden en het ontbreken van een veiligheidsjaarverslag een boete van € 2.500,- De functie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR (VLG) en deze omvatten onder andere het adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen, het toezien op de naleving van de regels en het maken van een jaarverslag gevaarlijke stoffen.

Voor slechts € 129,- per jaar heeft de Eigen rijder de diensten van een ADR veiligheidsadviseur tot zijn beschikking en wordt het jaarlijkse ADR jaarverslag opgemaakt. SafetyNet Consultants: ‘Voor het opmaken van het ADR jaarverslag van de Eigen rijder controleren we verschillende documenten zoals het ADR certificaat, vrachtdocumenten, verzekering, lijst inhoud ADR koffer e.d. Daarna wordt het ADR jaarverslag opgemaakt. ’ Het verslag moet bij een inspectie door ILenT getoond kunnen worden.

‘Eigen rijders hebben het vaak goed voor elkaar. Het over een ADR veiligheidsadviseur beschikken hoort daar bij. Gezien de risico’s is het dus zeer onverstandig om er geen te hebben.’

 

ADR 2015 online:

https://www.adr-veiligheidsadviseur.be/Documenten/ADR2015.pdf

 

Geen eigen vervoer gevaarlijke stoffen, toch veiligheidsadviseur.

Datum: 04-05-2014

Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moet over een ADR veiligheidsadviseur beschikken.

Niet veel bedrijven realiseren zich, dat ook de bedrijven die gevaarlijke stoffen verpakken, beladen, vullen of lossen een veiligheidsadviseur moeten aanstellen. Dit betekent dat ondanks dat je dus niet zelf vervoert, maar bijvoorbeeld wel verpakkingen vult en deze via een transporteur laat vervoeren over een adviseur dient te beschikken. Veel bedrijven zijn zich daarvan niet bewust, maar de verplichting kan met het niet naleven tot hoge boetes leiden, temeer daar het hier om wettelijke overtredingen gaat. De controles op bedrijven die niet zelf vervoeren, maar juist laten vervoeren of stoffen ontvangen nemen het laatste jaar flink toe.
De veiligheidsadviseur is de specialist op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, die in dienst van het bedrijf kan zijn, maar mag ook ingehuurd worden. De functie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR (VLG) en deze omvatten onder andere het adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen, het toezien op de naleving van de regels en het maken van een jaarverslag gevaarlijke stoffen.
Niet alle bedrijven die gevaarlijke stoffen laten vervoeren of ontvangen zijn verplicht een veiligheidsadviseur in te zetten. De uitzonderingen zijn echter beperkt. In het VLG (Vervoer over Land
van Gevaarlijke stoffen) wordt aangegeven wat de uitzonderingen zijn. Een vrijstelling van het ADR genoemd in randnummer 1.1.3.1, de 1000-punten-regeling (beperkte hoeveelheid) of wanneer er sprake is van gelimiteerde/vrijgestelde hoeveelheden. Het is raadzaam bij twijfel een veiligheidsadviseur te raadplegen.

 

Niet bezuinigen op de ADR veiligheidsadviseur.

Datum: 04-05-2014

Iedere onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, dient te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. Ook in economisch mindere tijden dienen de regels nageleefd te worden en moet vooral hierop niet bezuinigd te worden.

Ondernemers zijn zich als geen ander bewust van de inkomsten en uitgaven. Wanneer het economisch minder gaat kijkt iedereen naar zijn portomonaie. En hoewel de chemische sector het verhoudingsgewijs in het afgelopen jaar economisch goed heeft gedaan vermindert het logistiek volume in deze sector. Bezuinigen lijkt dan de eerste ingreep. Een ADR veiligheidsadviseur heeft echter een belangrijke rol in de keten van de chemielogistiek welke niet onderschat mag worden. Naast het jaarverslag wat jaarlijks door hem opgesteld dient te worden is het takenpakket een stuk breder en kijkt hij naar de procedures, de opleidingen, de vrachtdocumenten, houdt hij de veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen bij en speelt hij een wezenlijke rol in de veiligheid van het bedrijf.

De risico’s die een bedrijf loopt die niet beschikt over een adviseur zijn behoorlijk. Niet alleen kan de materiele schade groot zijn, kan de verzekeraar weigeren om uit te keren, maar kunnen er zich ook milieu-incidenten voordoen of slachtoffers vallen wanneer geen opgeleide medewerkers aanwezig zijn. De boetes kunnen dan ook behoorlijk oplopen. Volgens het boetebesluit resulteert het niet beschikken over een veiligheidsadviseur in een boete van 45 polarispunten en daar komen nog een 22 punten bij wegens het ontbreken van de jaarverslagen. De waarde van een polarispunt is op dit moment € 35,- Vorig jaar was dit nog € 29,- De overtreder kan dus op een prent van € 2.000,- rekenen. Dit is nog exclusief boetes of erger die bij milieu-incidenten of menselijke slachtoffers aangerekend worden. Bezuinigen op veiligheid is dus zeer onverstandig.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather