ADR veiligheidsadviseur

Uw ADR veiligheidsadviseur geeft advies: vervoer onder 1.1.3.1. of 1.1.5.6

Print FriendlyAan ons als ADR veiligheidsadviseur worden regelmatig vragen gesteld over het ADR vervoer. Onder meer over het verschil tussen het vervoer onder 1.1.3.1. en 1.1.3.6. Bij vervoer onder 1.1.3.1. Vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces 1.1.3.1 C: vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen […]

De functie van ADR veiligheidsadviseur mag meer aandacht

Print FriendlyHoewel de functie van ADR veiligheidsadviseur niet nieuw is, is hij onvoldoende bekend bij het bedrijfsleven en instellingen. En als men er al weet van heeft, dan wordt meestal gedacht dat het uitsluitend een verplichting van de vervoerder betreft. Als zodanig verdient de wettelijke functie van ADR veiligheidsadviseur meer aandacht. Ronny Hendrikse is ADR […]

Nog te veel zelfstandig chauffeurs de weg op zonder ADR veiligheidsadviseur

Print FriendlyDe internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn opgenomen in de richtlijn 2008/68/EC. Deze richtlijn is omgezet in het Belgisch recht door het KB van 28 juni 2009, en van toepassing gemaakt voor nationaal vervoer binnen België. Sinds 11 april 2019 is binnen Vlaanderen de bestraffing van inbreuken op […]

Zelfstandig chauffeur ook aan de ADR veiligheidsadviseur

Print FriendlyIedere onderneming, dus ook de zelfstandig chauffeur, waarvan de bedrijvigheid het verzenden of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat dienen te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. Het is weer het begin van het jaar en tijd voor het opmaken van […]

Aantal parkeerplaatsen in Frankrijk voor ADR vervoer beperkt

Print FriendlyLet op zelfstandig chauffeurs: het aantal parkeersplaatsen voor ADR vervoer is sinds eind 2017 in Frankrijk beperkt. De Franse regering heeft het verbod op het verblijf van meer dan twaalf uur op de openbare weg en parkeerterreinen voor industriële voertuigen met gevaarlijke goederen goedgekeurd. Bovendien moeten de voertuigen stoppen op een minimale afstand van […]

ADR veiligheidsadviseur voor de Zelfstandig chauffeur

Print FriendlyHet nieuwe jaar is een maand oud. Tijd voor het opmaken van de ADR jaarverslag over het afgelopen jaar. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen dient de vervoerder over een veiligheidsadviseur te beschikken. Ook de Zelfstandig chauffeur ontkomt daar niet aan. Maar nog steeds wordt door veel zelfstandig vrachtrijders en opdrachtgevers aangenomen dat onder […]

KB betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseur

Print Friendly5 JULI 2006. – Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren. HOOFDSTUK I. – Algemene bepalingen. Art. 1-2 Art. 2 VLAAMS GEWEST Art. 3-4 HOOFDSTUK II. – Aanwijzing en taken van de veiligheidsadviseur. Art. 5 Art. […]

Taken van de veiligheidsadviseur.

Print FriendlyDe ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. De ADR veiligheidsadviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder […]