Definitie en belang

Een ADR veiligheidsadviseur is een professional die gespecialiseerd is in het adviseren van bedrijven over het veilige vervoer van gevaarlijke goederen, conform de ADR-regelgeving (Accord Dangereuses Routier). Deze regelgeving omvat een breed scala aan voorschriften die ervoor zorgen dat gevaarlijke goederen veilig worden getransporteerd, zowel voor de mensen die ermee werken als voor de omgeving. […]

Het Belang van Veiligheidsadviseurs bij het Vervoer van Gevaarlijke Goederen

In de complexe wereld van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg speelt de veiligheidsadviseur een essentiële rol die niet onderschat mag worden. De aanstelling van één of meer veiligheidsadviseurs is niet alleen een wettelijke verplichting voor bedrijven die zich bezighouden met deze activiteiten, maar vormt tevens een fundamentele pijler voor het waarborgen van […]

ADR veiligheidsadviseur voor Zelfstandige rijders die Gevaarlijke stoffen vervoeren

In de wereld van transport en logistiek is de veiligheid van het grootste belang, vooral als het gaat om het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Zelfstandige rijders die zich bezighouden met het transporteren van deze potentieel gevaarlijke ladingen staan voor tal van uitdagingen en verantwoordelijkheden. Een van de cruciale aspecten van veiligheid in dit domein is […]

Boete voor niet op orde zijn ADR vervoer gevaarlijke stoffen

Bij een controle door de politie op de carpoolparkingin Breendonk (Puurs-Sint-Amands) bleken vijf ADR (vracht)wagens die gevaarlijke stoffen vervoerden niet in orde te zijn. Inspecteurs van de politiezone Rivierenland schreven in totaal voor meer dan 5.000 euro boetes uit. De hoogste boete van 2.500 euro die uitgegeven werd ging naar een chauffeur die niet in […]

Uw veiligheidsadviseur: kunnen we een container niet gewoon beschouwen als een grote verpakking?

Het is voor de algemene veiligheid van belang dat duidelijk is wat (eventuele) verschillen tussen verscheidene gebruikte begrippen binnen het ADR zijn. In hoofdstuk 1.2, Definities en meeteenheden, worden zaken omschreven: Verpakking: één of meer houders en alle andere bestanddelen of materialen die nodig zijn om het mogelijk te maken dat de houder zijn functie […]

Politie blankenberge

Uw ADR Veiligheidsadviseur: vervoerder gaat in de fout bij vervoer gevaarlijke stoffen

Een pakjesvervoerder die  afgelopen week ADR gevaarlijke stoffen vervoerde in zijn bestelwagen overtrad de regelgeving wel heel erg. De chauffeur werd in Blankenberge tegengehouden voor een verkeerscontrole door de politie en was maar liefst zes keer in overtreding. Het verdict: een boete van meer dan 5.000 euro. “Er was werkelijk niets in orde, en dat […]

Overgangstermijn uitzondering voor verplichte ADR veiligheidsadviseur voor afzender loopt af

Een overgangstermijn welke uitstel verleende voor afzenders om een ADR Veiligheidsadviseur in te schakelen loopt dit jaar af. Dit betekent dus dat de afzender van de gevaarlijke stoffen, die zelf niet vervoert, laadt of lost alsnog aan de ADR Veiligheidsadviseur moet beschikken. Door middel van een overgangstermijn in sectie 1.6.1.44 RID/ADN/ADR was er een uitzondering […]

Tijd voor het ADR jaarverslag van uw Veiligheidsadviseur

Aan het begin van ieder nieuw jaar is het tijd voor de ADR Veiligheidsadviseur om de jaarlijkse ADR audit in te plannen en het ADR jaarverslag aan de hand van de bevindingen op te stellen. Deze verslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale overheden Het is al weer druk […]

Lekkende ADR Tankwagen met gevaarlijke stoffen na ongeval

Een ernstig ongeval afgelopen dinsdag met een ADR tankwagen ter hoogte van Beersel bij de ring rond Brussel zorgde er voor dat deze afgesloten moest worden. Het ging om een ADR transport die benzoylchloride vervoerde. Als gevolg van het ongeval ontstond sterke geurhinder en het verkeer in de omgeving moest de ramen van de voertuigen […]

Multilaterale overeenkomst ADR M336

Net zoals de andere EU-lidstaten kunnen ook Nederland en België aanvullend op de reeds geldende regelgeving onderling overeenkomen dat op hun grondgebied tijdelijke afwijkingen worden toegestaan op het gebied van ADR, ADN en RID. Dit gebeurt via een zogenaamde ‘multilaterale overeenkomst’. Na ondertekening door de betreffende lidstaten is de overeenkomst geldig binnen de grenzen van […]