ADR veiligheidsadviseur

Uw ADR veiligheidsadviseur geeft advies: vervoer onder 1.1.3.1. of 1.1.5.6

Aan ons als ADR veiligheidsadviseur worden regelmatig vragen gesteld over het ADR vervoer. Onder meer over het verschil tussen het vervoer onder 1.1.3.1. en 1.1.3.6.

Bij vervoer onder 1.1.3.1. Vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces

1.1.3.1 C: vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouwplaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud, in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking, inclusief IBC’s en grote verpakkingen, en met inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Er moeten maatregelen worden genomen om elke lekkage van de inhoud onder

normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Deze vrijstellingen zijn niet van toepassing op klasse 7.

Deze vrijstelling geldt echter niet voor vervoer, door bedoelde ondernemingen verricht ten behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne distributie;

De vraag is of het werkplekvervoer wordt gezien als ‘onderhoud’ of ‘interne distributie’. Als dit vervoer wordt gezien als ‘onderhoud’ dan zijn de bepalingen van het ADR niet van toepassing bij een maximale hoeveelheid van 333 liter per vervoerseenheid en moeten alleen maatregelen worden getroffen om lekkage tegen te gaan. Een lekbak zou dan een geschikte maatregel zijn.

Dit is het geval als het hier om een stof gaat die voor die dag nodig is om het werk te kunnen verrichten dat door die persoon gedaan moet worden met een maximum van 333 liter/vervoerseenheid met lekbak.

 

Bij vervoer onder  1.1.3.6. Vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid

 Gegevens vervoersdocument in het Nederlands:

UN 2796 ZWAVELZUUR met ten hoogste 51% zuur of ACCUMULATORVLOEISTOF, ZUUR, 8, II, (E)

Maximaal 333 liter

Of: Gegevens vervoersdocument in het Nederlands:

UN 1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING (natronloog), 8, II, (E)

Eveneens maximaal 333 liter

De volgende zaken moet u geregeld hebben als u gebruik maakt van de 1000-punten regeling:

  • Gebruik goedgekeurde verpakking met UN-kenmerk
  • Juiste etikettering en kenmerking
  • 2 Kg poederblusser
  • Basiskennis gevaarlijke stoffencertificaat voor elk lid van de bemanning
  • Stuwageregels
  • Vervoersdocument volgens ADR

Heb je ook vragen. Als uw ADR veiligheidsadviseur zijn wij u graag van dienst.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather