Beperkt aantal wijzigingen in de ADR per 1 januari 2021

Als ADR veiligheidsadviseur brengen we u graag op de hoogte over de wijzigingen in de ADR. Zoals iedere 2 jaar worden er per 1 januari 2021 weer wijzigingen in de ADR doorgevoerd. Het aantal veranderingen in de code voor het transport zijn deze keer beperkt als gevolg van Covid-19 en in aantal minder dan gebruikelijk. Desondanks zijn er zeker wijzigingen die we door kunnen nemen. En zoals gebruikelijk gaan ze per 1 januari in en worden verplicht vanaf juli 2021.


Nieuwe UN-nummers en bijzondere bepalingen

Ook deze keer zijn er weer een aantal UN nummers toegevoegd aan de UN lijst. Voor iedereen die met springstoffen werkt zijn er nieuwe UN nummers: UN 0511, 0512 en 0513 voor Detonators, elektronisch, programmeerbaar.

Daarnaast is er voor medisch afval uit een klinische omgeving een nieuw UN nummer toegevoegd: namelijk UN 3549 voor infectieus afval categorie A met nieuwe verpakkingsinstructies P 622 en LP 622

Voorschrift 3.1.2.8.1.4 geeft aan dat alleen voor UN-nummers 3077 en 3082 de technische naam in hoofdletters mag worden weergegeven in kolom 2 van tabel A van hoofdstuk 3.2, op voorwaarde dat deze naam geen “N.O.S” bevat en dat speciale bepaling 274 niet wordt toegekend. De naam die het best de stof of het mengsel beschrijft, moet worden gebruikt, bijv UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (VERF). UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (PARFUMERIEPRODUCTEN).

Er zijn wat bijzondere bepalingen welke wijzigen of toegevoegd worden

Bijzondere bepaling 393 tot 395: Classificatie / classificatie van nitrocellulose Bijzondere bepaling 327 samen met P003, LP 200 voor gaspatronen UN 2037: Afval kan nu op dezelfde manier worden afgevoerd als afvalgaspakketten. Bijzondere bepaling 675: speciaal gemengd laadverbod voor stoffen zonder gevarenetiket


Lithium-metaal- en lithium-ionbatterijen

De meeste wijzigingen in deze ADR update spelen zich net zoals bij de vorige wijziging af rondom Lithium-metaal- en lithium-ionbatterijen.

Bijzondere bepaling P390 is nieuw voor pakketten die een combinatie van lithiumbatterijen met en in de apparatuur bevatten. Het maakt een vereenvoudigde aanduiding in de documentatie en etikettering mogelijk. Dit geldt ook voor de P903.

Binnen bijzondere bepaling 188 wordt gewijzigd en geeft nu aan dat het lithiumbatterijlabel verkleind kan worden. Vanaf 2021 worden ook kleinere verpakkingen correct geëtiketteerd – zo worden onnodig grotere verpakkingen vermeden. In bijzondere bepaling 376 staan ​​nu solide voorbeelden van de criteria voor het beoordelen van schade voor de verwijdering van lithiumionbatterijen. In bijzondere bepaling 903 is een nieuwe paragraaf toegevoegd voor verpakkingen met cellen of batterijen die zijn verpakt met apparatuur, evenals cellen of batterijen in apparatuur. De eisen aan de containers waarin gebruikte batterijen worden vervoerd, zijn gespecificeerd. Hiervoor is de verpakkingsinstructie P 801 gecombineerd met P 801a. Een andere nieuwe eis is dat bij het gebruik van batterijen kortsluiting moet worden voorkomen.

Het volledige artikel over de wijzigingen in de ADR per 1 januari 2021 leest u in het December nummer van Chemische logistiek Magazine

Bent u op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur. Wellicht kunnen wij u van dienst zijn.

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather