Uw ADR veiligheidsadviseur adviseert: een ongeval melden

Als ADR veiligheidsadviseur krijgen we regelmatig vragen. Zo ook de vraag wanneer en waar er een melding van een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gedaan moet worden.

Een ongeval of incident in het ADR vervoer dient men te melden bij het bevoegd gezag. Iets specifieker: ‘als men tijdens het laden, vullen, vervoeren of lossen van gevaarlijke goederen op het grondgebied van een Verdragspartij getuige bent van of betrokken bent bij een zwaar ongeval, moet de belader, vuller, vervoerder of bestemmeling uiterlijk één maand na de gebeurtenis een ongevallenrapport overmaken aan de bevoegde overheid van de betreffende Verdragspartij’.

In België vult men het volgende formulier in:  ongevallenrapport (Word bestand) en stuurt men het naar de cel ADR van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Cel ADR
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel.

In Nederland kunt u melden bij ILT door een meldformulier in te vullen. In deze formulieren kiest u uit verschillende rubrieken en/of onderwerpen. De indeling van sommige rubrieken en onderwerpen is gewijzigd. Dit betekent dat u soms een andere ingang moet kiezen dan u gewend bent.

Als u bijvoorbeeld een vuurwerkmelding wilt doen dan koos u eerder de rubriek ‘explosiegevaarlijke stoffen’. Voor vuurwerkmeldingen kiest u nu de rubriek ‘Producten(regelingen)’.

https://tijdelijk.ilent.nl/contact/melden/index.aspx

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather