Multilaterale overeenkomst ADR M336

Net zoals de andere EU-lidstaten kunnen ook Nederland en België aanvullend op de reeds geldende regelgeving onderling overeenkomen dat op hun grondgebied tijdelijke afwijkingen worden toegestaan op het gebied van ADR, ADN en RID. Dit gebeurt via een zogenaamde ‘multilaterale overeenkomst’. Na ondertekening door de betreffende lidstaten is de overeenkomst geldig binnen de grenzen van die lidstaten.

Op 25 maart is de  Multilaterale overeenkomst ADR M336 ondertekend. Deze overeenkomst betreft het ADR-vervoer van gassen van klasse 2, met het oog op het periodiek onderzoeken en beproeven van drukhouders.

Alle eerdergenoemde UN-nummers mogen in afwijking van o.a. verpakkingsinstructie P200 tot 1 juli 2021 vervoerd worden. Ditzelfde geldt voor het ADR-transport van de eerdergenoemde cryo-houders (waarbij de andere voorschriften van verpakkingsinstructie P203 van toepassing blijven).

Bij het transport moet in het vervoersdocument aangegeven worden dat het vervoer toegestaan is onder de voorwaarden van sectie 1.5.1 van het ADR (M336).

Een bericht van uw ADR veiligheidsadviseur. Ook op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur, neem contact met ons op.

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather