Uw veiligheidsadviseur: kunnen we een container niet gewoon beschouwen als een grote verpakking?

Het is voor de algemene veiligheid van belang dat duidelijk is wat (eventuele) verschillen tussen verscheidene gebruikte begrippen binnen het ADR zijn. In hoofdstuk 1.2, Definities en meeteenheden, worden zaken omschreven:

Verpakking: één of meer houders en alle andere bestanddelen of materialen die nodig zijn om het mogelijk te maken dat de houder zijn functie van omsluiting en andere veiligheidsfuncties vervult.

(Zie ook Bergingsverpakking, Binnenverpakking, Buitenverpakking, Combinatieverpakking, Gereconditioneerde verpakking, Grote verpakking, IBC, Hergebruikte verpakking, Lichte metalen

verpakking, Omgebouwde verpakking, Samengestelde verpakking, Stofdichte verpakking en Tussenverpakking.)

Een verpakking is dus nodig om gevaarlijke stoffen te ‘omsluiten’ om te voorkomen dat men er mee in contact komt. Er wordt tevens doorverwezen naar een ‘Grote verpakking’:

Grote verpakking: een verpakking die bestaat uit een buitenverpakking die voorwerpen of

binnenverpakkingen bevat en die:

  1. a) ontworpen is voor behandeling met mechanische hulpmiddelen en
  2. b) een netto massa van meer dan 400 kg of een inhoud van meer dan 450 liter, maar een inhoud

van ten hoogste 3,0 m3 heeft;

De definitie van een container luidt:

Container: een hulpmiddel bij het vervoer (laadkist of dergelijke constructie),

  • van permanente aard en derhalve stevig genoeg voor herhaald gebruik,
  • speciaal gebouwd om het vervoer van goederen, zonder overlading van de inhoud, door een

of meer vervoerswijzen te vergemakkelijken,

  • voorzien van inrichtingen die de behandeling en de vastzetting vergemakkelijken, met name

bij het overladen van het ene vervoermiddel op het andere,

  • dat zodanig ontworpen is, dat het vullen en legen wordt vergemakkelijkt;
  • dat een inwendige inhoud bezit van ten minste 1 m3 met uitzondering van containers voor het

vervoer van radioactieve stoffen.

 Hiermee is het verschil tussen een (grote) verpakking en een container verklaard: de eerste is nodig om de stoffen veilig te kunnen vervoeren; de tweede is een hulpmiddel om de (grote) verpakkingen gemakkelijker te kunnen vervoeren.

 Naast een ‘container’ wordt binnen het ADR ook een ‘kleine container’ gedefinieerd:

Container (kleine): een container met een inwendige inhoud van ten hoogste 3 m³.

Het volume van een ‘kleine container’ komt weliswaar overeen met die van een ‘grote verpakking’, maar de toepassing is verschillend.

 

Ben u op zoek naar ADR Veiligheidsadviseur? Neem contact op.

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather