Tijd voor het ADR jaarverslag van uw Veiligheidsadviseur

Aan het begin van ieder nieuw jaar is het tijd voor de ADR Veiligheidsadviseur om de jaarlijkse ADR audit in te plannen en het ADR jaarverslag aan de hand van de bevindingen op te stellen. Deze verslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale overheden

Het is al weer druk als ADR Veiligheidsadviseurs voor een flink bestand aan bedrijven en zelfstandig chauffeurs, ook wel eigen rijders genoemd. Aan het begin van het jaar wordt er geaudit en wordt verslag gedaan over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Daarbij wordt nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd en wordt de onderneming van advies voorzien bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen

Binnen de verplichtingen die benoemd zijn in ADR als taken van de veiligheidsadviseur dient de uitvoering van deze taken puntsgewijs ook behandeld te zijn in het op te stellen jaarverslag. Een verslag van één of twee A4-tjes kan dus niet serieus genomen te worden.

Dit jaar zal het zeker ook drukker worden aangezien ondernemingen die enkel als verzenders aan het vervoer van gevaarlijke goederen deelnemen en die geen verplichting hadden om een veiligheidsadviseur aan te wijzen op basis van de tot 31 december 2018 van kracht zijnde bepalingen, in afwijking op de bepalingen in 1.8.3.1 van kracht vanaf 1 januari 2019, ten laatste op 31 december 2022 een veiligheidsadviseur moeten aanduiden of inhuren.

Op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur als bedrijf of een ADR Veiligheidsadviseur als zelfstandig chauffeur. Neem contact op.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather