Nog te veel zelfstandig chauffeurs de weg op zonder ADR veiligheidsadviseur

De internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn opgenomen in de richtlijn 2008/68/EC. Deze richtlijn is omgezet in het Belgisch recht door het KB van 28 juni 2009, en van toepassing gemaakt voor nationaal vervoer binnen België. Sinds 11 april 2019 is binnen Vlaanderen de bestraffing van inbreuken op de ADR-regels verder aangescherpt. En dat is nodig. Uit een representatieve streekproef uitgevoerd door Gevaarlijke-stoffen.com blijkt dat een groot deel van de zelfstandig chauffeurs die gevaarlijke stoffen rijden (ADR) niet beschikken over de diensten van de per wet voorgeschreven ADR veiligheidsadviseur.

De Vlaamse regering wijzigde met haar besluit van 1 maart 2019 al eerder het KB van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (“de ADR-boetecatalogus”).

Vanaf voornoemde datum kwamen naast een aantal nieuwe boetes (bv. in geval van non-conformiteit van de bedrijfsuitrusting), ook de bestaande boetes fors te verhogen, tot zelfs het drievoudige! Zo staat er nu een boete van 1.500 EUR op het niet vastzetten van de container. Eenzelfde bedrag is nu ook voorzien voor het niet vastzetten of stuwen van de lading.

Daarnaast werd ook het boeteplafond verhoogd in geval hetzelfde vervoer meer dan één voorschrift overtreden werd. De totale gevorderde som werd daarmee maximaal 5.000 EUR in plaats van 2.750 EUR. Ook het niet beschikken over een ADR veiligheidsadviseur én het niet beschikken over de wettelijke voorgeschreven ADR jaarverslagen loopt zwaar in de papieren. Iedere zelfstandig ADR chauffeur dient zelf te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur en dient deze ADR jaarverslagen te kunnen overleggen.

Ook op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur als zelfstandig chauffeur / eigen rijder?

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather