ADR veiligheidsadviseur voor de Zelfstandig chauffeur

Het nieuwe jaar is een maand oud. Tijd voor het opmaken van de ADR jaarverslag over het afgelopen jaar. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen dient de vervoerder over een veiligheidsadviseur te beschikken. Ook de Zelfstandig chauffeur ontkomt daar niet aan. Maar nog steeds wordt door veel zelfstandig vrachtrijders en opdrachtgevers aangenomen dat onder de verantwoordelijk van de opdrachtgever gereden kan worden. En dat kan tot hoge boetes leiden.

De wetgeving is er duidelijk over. Iedereen die deel uit maakt van de gevaarlijke vervoersketen dient te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. De zelfstandig chauffeur en de opdrachtgever zijn ieder een juridisch andere rechtspersoon. De functie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR (VLG) en deze omvatten onder andere het adviseren van het bedrijf over het vervoer van gevaarlijke stoffen, het toezien op de naleving van de regels en het maken van een jaarverslag gevaarlijke stoffen.

Voor slechts € 129,- per jaar heeft de zelfstandig chauffeur de diensten van een ADR veiligheidsadviseur tot zijn beschikking en wordt het jaarlijkse ADR jaarverslag opgemaakt. SafetyNet Consultants: ‘Voor het opmaken van het ADR jaarverslag van de Zelfstandig rijder controleren we verschillende documenten zoals het ADR certificaat, vrachtdocumenten, verzekering, lijst inhoud ADR koffer e.d. Daarna wordt het ADR jaarverslag opgemaakt. ’ Het verslag moet bij een controle door weginspecteur getoond kunnen worden.

‘Eigen rijders hebben het doorgaans goed voor elkaar. Het over een ADR veiligheidsadviseur beschikken hoort daar bij. Gezien de risico’s is het dus zeer onverstandig om er geen te hebben.’

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather